Vad är Caduceus?

Caduceus är en symbol som de flesta säkert har sett på olika ställen, även om många kanske inte vet att den kallas just så. Symbolen kommer från den grekiska mytologin och är en symbol dels för fred, men även för ekonomi och handel. Symbolen utgörs av en stav med två ormar som slingrar sig upp för denna. På toppen är den prydd av vingar. Från början så var det en olivgren med två band, men vid något tillfälle i historien så tolkade någon banden som ormar och det var så den nuvarande utformningen kom till. Enligt grekisk mytologi så var det Hermes som bar Caduceus, och i den romerska mytologin är det Hermes motsvarighet Merkurius som är känd för denna symbol.

Caduceus är en symbol för handel, fred och ekonomi

Caduceus som symbol

Det är lätt att förväxla Caduceus med den så kallade Eskulapstaven som kommit att bli en symbol för läkekonsten. Eskulapstaven utgörs bara av en orm som slingrar sig runt en pinne, till skillnad från Caduceus-symbolen med sina två ormar. Faktum är att flera organisationer av misstag använt symbolen, när de egentligen har att göra med medicin och läkekonst. Guden Hermes var känd som köpmännens gud, och det är därför Caduceus har kommit att förknippas med handel och kommers. Hermes var dock också talarnas och idrottsmännens gud, och många förknippar därför symbolen med fred och konsten att bygga broar mellan olika människor.

Det är en av de mest berömda symbolerna från den grekiska mytologin och förekommer i emblem hos många institutioner och även företag. På den tiden Östtyskland fortfarande existerande använde dess tull symbolen och det finns som sagt många exempel på organisationer som misstagit den för en symbol för läkekonsten. Ett exempel är den amerikanska arméns läkare som i början av 1900-talet gjorde detta misstag, vilket fick till följd att andra amerikanska institutioner började använda Caduceus-symbolen på liknande sätt.