Bra litteratur om New Age

New Age är ett område som fått lite av ett uppsving under de senaste åren, både inom litteratur och kultursfären i allmänhet. Termen myntades redan på 30-talet, men rörelsen började bli populär först några decennier senare. Även om de flesta kanske vet på ett ungefär vad New Age innebär, så är det ett begrepp som kanske ändå är lite luddigt för många. Kortfattat kan man säga att det handlar om nyandlighet och mystik. New Age-rörelsen inspireras ofta av österländsk litteratur och religion, men även delar av den judiska mysticismen har blivit en del av New Age, inte minst Kabbala. Inom New Age främjar man jämställdhet och mångfald. Precis som Fakultetsambassadörerna i Lund. Det finns mängder av litteratur om New Age, och flera förlag har gjort det till sin nisch att ge ut böcker i detta ämne.

Litteratur som handlar om New Age och liknande koncept

New Age litteratur och förlag

Ett förlag som ger ut mycket litteratur om New Age är Regnbågsförlaget. Förutom att ge ut egna böcker så kan man också köpa en mängd saker som har att göra med denna strömning på deras hemsida. Exempel på ämnen som man hittar i deras litteratur är telepati och okända krafter hos människan. Det har också skrivits mycket om vad som händer efter döden och hur man kan komma i kontakt med döda människor. Många som läser böcker om New Age är dock inte intresserade av samtliga ämnen som innefattas av området eftersom det är väldigt brett. Istället föredrar de kanske att läsa om specifika koncept, eller bara att få inspiration till hur man kan bli mer spirituell.

Bladh by Bladh är ett annat förlag som ger ut en del litteratur om New Age. De fokuserar inte lika mycket på telepati och övernaturlighet som andra förlag, utan föredrar att ge ut böcker om naturmedicin och teorier kring hur kroppen kan läka sig själv utan medicin. För den som är intresserad av alternativ läkekonst finns det mängder av intressanta titlar hos detta förlag.

Senaste åren har det blivit populärt bland New Age-figurer att studera bildterapi. Det finns mycket litteratur att läsa och många utbildningar att söka. Som exempel kan du läsa till bildterapeut vid Umeå universitet eller vid Institutet Niarte. Bildterapi och New Age hör ihop på många sätt – så om du är intresserad av New Age-kulturen ska du utforska området bildterapi.