Vad är livets mening?

En av de mest klassiska frågorna som ställts är antagligen: Vad är egentligen livets mening? Det är en fråga som är värd att upprepa eftersom ingen har gett något definitivt svar! Många menar dock att livets mening mycket väl kan vara att tänka och söka efter svar på just sådana frågor, och för att få inspiration till det så är det alltid bra att läsa. Böcker kanske inte kan ge konkreta svar på filosofiska frågor, men det hjälper helt klart till om man vill tänka stora tankar.

Livets mening och tips på böcker att läsa om detta

Livets mening och böcker

Två författare som gjorde ett gott försök till att svara på frågan om livets mening är Ted Harris och Ann Lagerström. I boken ”Konsten att leva innerligt” så diskuterar dem de frågor som den danske filosofen Sören Kierkegaard tog upp för över 150 år sedan. Han har blivit känd som en favoritfilosof hos de som gillar att fundera över existentiella frågor, och i denna bok har hans tankar chans att nå en ny läsekrets.

En nu levande filosof vid namn Mats Furberg har också gjort ett försök att besvara frågan vad som är livets mening. Hans bok ”Allting en trasa?” blev uppmärksammad när den kom ut eftersom den lyckades popularisera ganska svåra frågor som inte har något entydigt svar. I Furbergs bok så förklarar han varför det är viktigt att fundera över livets mening och liknande frågor, trots att vi kanske aldrig får ett svar vi blir nöjda med. Författaren var professor i teoretisk filosofi vid Göteborgs Universitet fram till 1998 och skriver på ett sätt som gör det svårförklarliga något mer greppbart.

En annan professor (i teoretisk fysik) är Ulf Danielsson. I hans böcker besvaras (och ställs) filosofiska frågor med utgångspunkten i fysikens värld. Ett lite annorlunda sätt att tala om livets mening, som är riktigt uppfriskande och väldigt intressant. Lycka till med sökandet!